Tags Monika Peetz

Tag: Monika Peetz

“The Tuesday Ladies” by Monika Peetz

For some reason, I tend to instantly like those books that revolve around a group of women. This is exactly the case with Monika...