Termeni si Conditii / Terms

Termeni și condiții

Condiții generale pentru utilizarea site-ului

Vă mulțumim că vizitați acest site. Sperăm că veți fi încântați să aflați mai multe despre The Urban Diva și valorile pe care le promovăm. Gia Bacioiu a creat site-ul https://theurbandiva.com   ca o sursa de inspiratie pentru utilizatori si pentru a-i informa personal pe temele alese de catre creator.  Dorim să vă oferim cele mai bune servicii cu putință. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiționată de respectarea condițiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos („Termeni și condiții”), precum şi de respectarea legislației în vigoare.

Atunci când accesați site-ul, când îl parcurgeți şi îl utilizați, dumneavoastră acceptați implicit şi necondiționat Termenii și condițiile, care prevalează asupra oricărei alte înțelegeri pe care ați putea să o aveți cu Urban Diva Creative Studio SRL, cu toți membrii rețelei sale comerciale sau colaboratorii acesteia, ori numai cu unii dintre aceștia.

Vă rugam să citiți cu atenție Termenii și condiţiile din acest document, întrucât orice utilizare a acestui site necesită acceptarea lor de către dumneavoastră.

1. Modificarea Termenilor și condițiilor

Pentru a deveni mai adecvați obiectivului de a avea o colaborare excelentă cu dumneavoastră, Termenii și condiţiile de utilizare se pot modifica oricând, fără niciun preaviz și fără nicio notificare. De aceea, vă rugăm să reveniți pe această pagină periodic, pentru a fi la curent cu cele mai recente modificări. Vă mulțumim.

2. Drepturile de proprietate intelectuală

2.1. Drepturile de autor şi/sau drepturile asupra desenelor şi modelelor industriale

Urban Diva Creative Studio SRL, prin administratorul Georgiana (Gia) Bacioiu, este proprietarul acestui site. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvențele animate, cu sunet sau fără sunet, logo-ul (blazonul) The Urban Diva, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea Gia (Georgiana) Bacioiu, Urban Diva Creative Studio SRL  sau a unor terți care au autorizat compania să le utilizeze.

Toate informațiile și produsele prezentate pe acest site sunt protejate în conformitate cu reglementările referitoare la dreptul de autor şi/sau drepturile de proprietate intelectuală privind protecţia desenelor şi modelelor industriale.

Reproducerile, digitale sau pe hârtie, ale site-ului sus menționat şi/sau ale lucrărilor şi/sau modelelor de produse și servicii care sunt reproduse pe site sunt autorizate numai cu condiția ca acestea să fie destinate unei utilizări strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să fie conforme reglementărilor referitoare la proprietatea intelectuală.

Cu excepția dispozițiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare ori modificare parțială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu sau pe ce suport, a diverselor articole, informații, lucrări şi modele de produse și servicii care îl compun, fără a se fi obținut în prealabil autorizația de la Urban Diva Creative Studio SRL, este strict interzisă, conform legislaţiei în vigoare.

2.2. Drepturile de marcă

Denumirea The Urban Diva este protejată ca nume de domeniu www.theurbandiva.com si ca denumire de companie Urban Diva Creative Studio.

Alte mărci pot fi, de asemenea, menționate pe site; ele vor fi, în general, identificate printr-o majusculă. Acestea sunt folosite de Urban Diva Creative Studio SRL, fie cu autorizația titularului, fie ca simplă indicare a unor produse sau servicii propuse pe The Urban Diva.

Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci ori a numelui de domeniu, fără să fi fost obținută în prealabil autorizarea din partea Urban Diva Creative Studio SRL sau de la titularii respectivi, este interzisă de legile în vigoare.

3. Accesul la informațiile publicate pe site

Urban Diva Creative Studio SRL garantează tuturor utilizatorilor acces limitat, în interes personal, pe site-ul theurbandiva.com si nu le conferă drepturile de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a cesiona/vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei Urban Diva Creative Studio SRL, fără acordul prealabil scris al acesteia.

Folosirea, fără acordul scris Urban Diva Creative Studio SRL, a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. The Urban Diva nu trimite e-mailuri spam.

4. Disponibilitatea serviciului

Urban Diva Creative Studio SRL își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziţie prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

Urban Diva Creative Studio SRL nu este răspunzătoare față de utilizator, orice terț persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

Urban Diva Creative Studio SRL poate schimba oricând conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiţii devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin publicarea pe acest site și nu au caracter retroactiv.

5. Accesul minorilor

Conținutul theurbandiva.com nu este, ca regulă, destinat minorilor, dar conținutul său nu este vătămător pentru aceștia. Totuși, unele link-uri către alte site-uri ar putea conduce utilizatorul în pagini de internet care sunt nerecomandate minorilor.

De aceea, pentru a evita orice prejudiciu, vârsta minimă a utilizatorilor înregistrați în vederea publicării unor comentarii trebuie să fie de minimum 18 ani.

6. Lipsa garanțiilor

Întregul conținut al acestui site poate fi modificat și vă este oferit „ca atare”, fără a oferi nicio garanție de niciun fel, fie ea expresă ori implicită.

7. Protecția vieții private (Confidențialitate). Prelucrarea datelor cu caracter personal

Click aici.

8. Limitarea răspunderii pentru comentariile utilizatorilor

Utilizatorii care vizitează site-ul theurbandiva.com pot să publice comentarii la adresa acestuia, a articolelor publicate și a produselor promovate, prin completarea unor câmpuri care se referă la nume, adresa de e-mail și website-ul respectivelor persoane.

Urban Diva Creative Studio SRL își rezervă dreptul de a ignora comentariile și mesajele cu conținut ilegal, obscen, amenințător, defăimător, care tulbură în vreun fel viața privată a altor persoane, încalcă drepturile de proprietate intelectuală, conțin viruși, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanț, e-mail-uri în masă sau orice altă formă de spam.

Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități, fără a fi obținut în prealabil acordul acestora, vor fi sancționate în conformitate reglementările în vigoare.

9. Limitarea răspunderii pentru linkuri către alte site-uri, server, browser 

Site-ul theUrbanDiva.com este găzduit de serverele unei terțe companii. Societatea Urban Diva Creative Studio SRL nu va putea fi considerată răspunzătoare pentru eventualele erori apărute pe site, indiferent de motivele apariției lor, acestea incluzând modificări ale site-ului, anumite setări sau actualizări, precum și imposibilitatea temporară de funcționare.

Urban Diva Creative Studio SRL nu va putea fi considerată răspunzătoare pentru erorile apărute din cauza folosirii anumitor browsere pentru vizitarea site-ului theurbandiva.com. De asemenea, în caz de nefuncționare a site-ului din cauza dificultăților tehnice întâmpinate de societatea terță care asigură mentenanța și găzduirea acestuia, nu va putea fi atrasă niciun fel de răspundere în sarcina Urban Diva Creative Studio SRL.

Urban Diva Creative Studio SRL nu poate răspunde pentru conținutul, calitatea sau natura site-urilor care pot fi accesate prin legături (link-uri) de pe site-ul theurbandiva.com. Pentru respectivele site-uri, răspunderea integrală aparține proprietarilor site-urilor respective.

Fără a se limita la cele mai sus menționate, Urban Diva Creative Studio SRL își declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:

 • Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unui terț;
 • Sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare;
 • Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
 • Nu oferă o securitate adecvată;
 • Conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv;
 • Sunt licențioase ori calomnioase.

10. Limitarea răspunderii pentru închiderea site-ului

Acest site nu este perpetuu. Proprietarul poate să ia decizia închiderii sale oricând (cu toate că noi dorim să funcționeze cât mai mult timp).

Dacă închiderea ar fi cauzată de motive independente de voința noastră, nu vom fi răspunzători pentru eventualele daune pe care vi le-am pricinui. Dacă închiderea s-ar produce din voința noastră, vă vom anunța în mod public.

11. Limitarea răspunderii pentru opiniile exprimate în legătură cu produsele promovate

Cele mai multe dintre articolele publicate pe site-ul theurbandiva.com  reprezintă strict opinia personală a lui Gia (Georgiana) Bacioiu, scopul acestora fiind informarea și recreerea destinatarilor. Acest lucru presupune faptul că libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor şi libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public ale autorului sunt inviolabile. Acesta nu va putea fi considerat răspunzător pentru prejudiciul cauzat altor persoane a căror opinie este contrară.

De asemenea, materialele care fac referire sau prezintă calitățile ori avantajele folosirii anumitor produse reprezintă reflectarea propriilor simțuri ale autorului, iar acesta nu poate fi responsabil pentru calitatea produselor pe care le promovează. Răspunderea pentru buna funcționare și calitățile respectivelor produse aparține în integralitate producătorilor și, după caz, furnizorilor.

12. Litigii și dispoziții finale

Prin vizitarea site-ului theurbandiva.com, utilizatorul se declară de acord cu faptul că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de utilizare de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și URBAN DIVA CREATIVE STUDIO SRL (precum și asociații/partenerii/afiliații săi).

În cazul unor eventuale conflicte între Urban Diva Creative Studio SRL și clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă.

Dacă soluționarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile române în vigoare.

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi constatată ca fiind nulă sau afectată de altă cauză de ineficacitate, indiferent de cauză, valabilitatea celorlalte clauze nu va fi afectată. Odată cu accesarea site-ului, clientul acceptă fără obiecțiuni Termenii și Condițiile de utilizare, valoarea acestora fiind echivalentă cu cea a unui contract valabil încheiat.

Clientul își asumă în integralitate aceste riscuri odată ce își exprimă acordul față de Termenii si condițiile site-ului theurbandiva.com

14. Contact

Pentru orice neclarități, nelămuriri, observații şi sugestii, precum şi pentru sesizarea oricăror nereguli legate de funcţionarea secțiunilor, vă rugăm să ne contactați imediat. Persoană de contact: Gia (Georgiana) Bacioiu, e-mail: [email protected]. 


These terms and conditions govern your use of my blog.

Please read the terms before you use it.

If you do not accept these terms, please do not use this blog.

By using the blog you accept my terms.

 1. You can access the blog without having to register any details.
 2. You are allowed to use my blog  for your own purposes. The  material found here must not be republished online or offline without my permission (the images are copyrighted). You can use my images only if you make sure you link back to www.theurbandiva.com
 3.  When using this blog you shall not post or send to or from this any material:
 • –  for which you have not obtained all necessary consents;
 • –  that is discriminatory, obscene, pornographic, defamatory, liable to incite racial hatred, in breach of confidentiality or privacy, which may cause annoyance or inconvenience to others, which encourages or constitutes bad conduct;
 • –  which is harmful in nature including, and without limitation, computer viruses, Trojan horses, corrupted data, or other potentially harmful software or data.